Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Ý kiến khách hàng

Ý kiến khách hàng

Số người tham gia bình chọn:
31
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2012 12:40
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 10:06

Ý kiến khách hàng

Hits Percent Graph
Tốt
18 58.1%
Xấu
10 32.3%
Bình thường
3 9.7%