Sunday, Jan 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Ý kiến khách hàng

Ý kiến khách hàng

Số người tham gia bình chọn:
28
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2012 12:40
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 21:52

Ý kiến khách hàng

Hits Percent Graph
Tốt
16 57.1%
Xấu
9 32.1%
Bình thường
3 10.7%