Sunday, Jul 23rd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Ý kiến khách hàng

Ý kiến khách hàng

Số người tham gia bình chọn:
29
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2012 12:40
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 22:20

Ý kiến khách hàng

Hits Percent Graph
Tốt
16 55.2%
Xấu
10 34.5%
Bình thường
3 10.3%