1. Phân tích kiểm nghiệm
- Nông sản, thức ăn gia súc, thủy hải sản, thực phẩm, đồ uống chế biến
- Sản phẩm công nghiệp (mỹ phẩm, dược phẩm, chất tẩy rửa, sơn, polime,…)
- Hợp chất thiên nhiên và tổng hợp
- Nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm, nước thải
- Mẫu khí và khí thải
- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật chỉ thị và vi sinh vật: trong nước, thực phẩm, nông sản, thủy hải sản, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong phân bón hữu cơ, trong chế phẩm sinh học và các lĩnh vực khác liên quan đến vi sinh.
2. Đào tạo
- Kết hợp với trường Đại học, Viện nghiên cứu trong công tác giảng dạy trình độ Đại học và Sau Đại học.
- Hướng dẫn luận văn Đại học.
- Tiếp nhận thực tập cho sinh viên Đại học, Cao học.
- Đào tạo kiểm nghiệm viên cho các doanh nghiệp, nâng cao tay nghề cho cán bộ phân tích.
- Đào tạo kỹ thuật phân tích chuyên sâu ngay trên thiết bị của các phòng thí nghiệm hoặc của Trung tâm.
3. Nghiên cứu
- Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Nghiên cứu và tư vấn để cải tiến chất lượng sản phẩm của khách hàng, chuyển giao công nghệ sản xuất.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khảo sát và đánh giá tác động môi trường…
- Kết hợp với các doanh nghiệp nhằm nghiên cứu nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất.