Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Giới thiệu Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn
Trở thành một trong những trung tâm dịch vụ phân tích – kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hóa học, vật liệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực
Sứ mệnh
Cam kết bảo mật thông tin và uy tín về chất lượng dịch vụ phân tích – kiểm nghiệm, luôn mang đến cho khách hàng niềm tin và sự hài lòng về chất lượng dịch vụ
Giá trị cốt lõi
Tôn chỉ hoạt động của CPE là:
- Tận tâm
- Uy tín
- Chính xác
- Thỏa mãn mọi nhu cầu chính đáng của khách hàng