Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Năng lực hoạt động Nông sản thực phẩm

Nông sản thực phẩm

Chuyên phân tích các chỉ tiêu như đạm, béo, tinh bột, đường, ẩm, xơ....
Các dịch vụ:
a. Phân tích các chỉ tiêu như đạm, béo, tinh bột, đường, ẩm, xơ, NaCl, SO2, các chỉ số trong dầu mỡ, N tổng, NH3, đạm tiêu hóa, chất hữu cơ, phenol, H2S, dầu mỡ động thực vật…,trong nhiều loại mẫu như:
- Nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến, rượu bia, nước giải khát
- Sữa và sản phẩm chế biến từ sữa.
- Dầu mỡ động thực vật.
- Thức ăn gia súc, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc.
- Thủy hải sản, sản phẩm chế biến, thức ăn và nguyên liệu nuôi trồng thủy sản.
- Phân bón, đất trồng trọt.
- Bùn thải, nước thải, nước sinh hoạt, nước uống
- Dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất.
b. Đặc biệt phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng thiết yếu có trong thực phẩm và thành lập bảng nutrition facts theo yêu cầu của khách hàng.
c. Phân tích các chỉ tiêu mới theo yêu cầu của khách hàng