Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Năng lực hoạt động Sản phẩm công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp

Các sản phẩm công nghiệp như: mỹ phẩm, dược phẩm, chất tẩy rửa, sơn, polime,…
  Các dịch vụ:
• Hàm lượng các chất chính, hàm lượng tinh khiết.
• Các chỉ tiêu vô cơ cổ điển: pH; độ ẩm; mất khi nung; cặn không tan; tro tổng; tro không tan trong HCl; NaCl; CO2; H+; OH -,…
• Hàm lượng các chất phụ gia.
• Diện tích bề mặt và thể tích lỗ xốp của các mẫu vật liệu.
• Nhiệt nóng chảy, điểm chuyển thủy tinh, nhiệt độ kết tinh của vật liệu.
• Kích thước hạt và thế Zeta của các mẫu vật liệu.
• Hàm lượng nước từ đa lượng đến vi lượng trong hầu hết các mẫu: hoá chất, phân bón, dung môi hữu cơ, thực phẩm, sơn, dầu, …
• Nhiệt phản ứng, nhiệt đốt cháy.
• Độ nhớt.
• Sức căng bề mặt.
• Khối lượng phân tử trung bình, độ phân tán của polime.
• Hàm lượng hidrocarbon.
• Khảo sát sự ăn mòn các phản ứng điện hóa.