particlesize

Zetasizer Nano ZS là thiết bị phân tích kích thước hạt, thế Zeta, khối lượng phân tử

 I.       Nguyên tắc hoạt động: Mẫu được khuếch tán trong dung môi phù hợp và sau đó được đưa vào thiết bị để đo. Kết quả được xuất ra sau vài phút.
Zetasizer Nano ZS được thiết kế để đo kích thước hạt dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng. Ánh sáng sử dụng trong thiết bị là tia laser đỏ (bước sóng 532 nm). Với công nghệ NIBS của nhà sản xuất giúp cho thiết bị đạt được độ chính xác cao.
Giới hạn phân tích của thiết bị:

Lĩnh vực phân tích Kích thước hạt

Kích thước hạt trong phân tích thế Zeta

Kích thước hạt trong phân tích khối lượng phân tử

Zetarsizer Nano ZS

0.6 nm – 6 µm

5 nm – 10 µm

1000 – 2.107 Daltons

 II.    Cấu tạo thiết bị:
particlesize
Zetasizer Nano ZS bao gồm các bộ phận sau:
-         Nguồn ánh sáng tia laser đỏ.
-         Bộ điều chỉnh năng lượng ánh sáng.
-         Cell đựng mẫu.
-         Các đầu dò ở góc 90o và 173o.
-         Hệ thống xử lý tín hiệu.
III.    Ứng dụng thiết bị Zetasizer nano ZS:
Thiết bị Zetasizer Nano ZS được ứng dụng phân tích kích thước hạt trong quá trình tổng hợp các hợp chất nano. Phân tích thế Zeta của các dung dịch và phân tích khối lượng phân tử của protein…