Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Trang thiết bị Thiết bị phân tích chính

Máy đo kích thước hạt (Zetasizer Nano ZS)

particlesizeZetasizer Nano ZS là thiết bị phân tích kích thước hạt, thế Zeta, khối lượng phân tử

Máy đo diện tích bề mặt và thể tích lổ xốp (triStar II 3020)

tristar3020- Xác định diện tích bề mặt của vật liệu, như: than hoạt tính, thuốc viên nén, các vật liệu khác,… Vật liệu có diện tích bề mặt càng lớn khả năng hấp phụ càng cao, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong điều chế, nghiên cứu và sản xuất các hợp chất có tính hấp phụ cao, được ứng dụng để tạo ra chất có khả năng xử lý ô nhiễm môi trường, tẩy độc, hấp phụ các kim loại quý,…
- Xác định thể tích lỗ xốp và dự đoán hình dạng lỗ xốp của vật liệu. Khi biết thể tích lỗ xốp và hình dạng của lỗ xốp, ta có thể dự đoán được khả năng xúc tác phản ứng, sự chọn lọc phản ứng, chọn lọc sản phẩm tạo thành, tách lọc các đồng phân không gian, xử lý thuốc nhuộm,…

Thiết bị phân tích PHARO 100

Pharo100Pharo 100 là thiết bị phân tích đa chỉ tiêu. Đây là sự kết hợp tuyệt vời của các ưu thế trong quá trình phân tích quang phổ nhằm đưa ra kết quả phân tích nhanh và chính xác.

Viscometer (DVII + Pro)

ViscometerXác định độ nhớt của các sản phẩm trong các lĩnh vực: polimer, mỹ phẩm, dầu nhớt....