No module Published on Offcanvas position
B51.101,126 Nguyễn Thiện Thành,K4,P5,Tp.TV (+84).294.3681797 cpe@tvu.edu.vn

Dịch vụ khác

 

Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU đẩy mạnh phát triển các dịch vụ khác như :

  1. Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm
  2. Hỗ trợ khách hàng lấy mẫu tại hiện trường (mẫu vi sinh, môi trường, thực phẩm…)
(1 Vote)

Administrator