Pharo100

Pharo 100 là thiết bị phân tích đa chỉ tiêu. Đây là sự kết hợp tuyệt vời của các ưu thế trong quá trình phân tích quang phổ nhằm đưa ra kết quả phân tích nhanh và chính xác.


I.      
Nguyên tắc hoạt động: Mẫu sau khi được xử lý sẽ được đưa vào máy để đo thông qua các Cell của nhà sản xuất cung cấp, kết quả sẽ được đưa ra chỉ sau vài giây.
Pharo100
II.    Cấu tạo thiết bị: Thiết bị Pharo 100 có cấu tạo tương tự như các thiết bị phân tích quang phổ khác.Tuy nhiên, Pharo 100 được tích hợp thêm một số chức năng thông minh khác như: khả năng nhận biết loại Cell, khả năng cập nhật dữ liệu online…
Ngoài ra, Pharo 100 còn sở hữu nguồn dữ liệu chuẩn để phân tích các chỉ tiêu do Merck cung cấp. Chính vì thế, thao tác phân tích được tối ưu hóa và kết quả đạt độ chính xác cao hơn các thiết bị quang phổ thông thường.
Pharo100-1
Hình minh họa cấu tạo cơ bản của thiết bị Pharo 100 
III.    Ứng dụng thiết bị Pharo 100:
Thiết bị Pharo 100 được ứng dụng để phân tích hầu hết các chỉ tiêu kim loại trong nước và thực phẩm như: Fe, Pb, Na, CN-, Cl-, As, Zn, Mn, Ni, S2-, PO43-
Pharo 100 còn phân tích được COD, TOC, BOD, Tổng rắn hòa tan, Tổng rắn lơ lửng, độ màu, Phenol, Formadehyde…