KSV

Đo sức căng bề mặt, phân tích các chất hoạt động bề mặt, sự bôi trơn, sự phun huyền phù, nhũ tương, hoặc đo thể tích, sự sinh ra, phân hủy, độ bền động học của xà phòng. Ứng dụng trong dược phẩm, thực phẩm, hóa chất...