tgaq500

Thiết bị TGA Q 500 được ứng dụng để phân tích định lượng thành phần khoáng vật hoặc thành phần các chất có hoạt tính nhiệt trong mẫu nghiên cứu, đo hàm lượng và tốc độ thay đổi khối lượng của một vật liệu, xác định hàm lượng ẩm và bay hơi của vật liệu, ….