HPLC

HPLC là một thiết bị được sử dụng để kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm. HPLC được ứng dụng khá rộng rãi nhưng nhiều nhất trong lĩnh vực dược và thực  phẩm, thuốc trừ sâu, …. Ngoài ra còn được sử dụng để định lượng và định tính mẫu đo.