No module Published on Offcanvas position
B51.101,126 Nguyễn Thiện Thành,K4,P5,Tp.TV (+84).294.3681797 cpe@tvu.edu.vn

Xét nghiệm bệnh thủy sản

Stt

Nền mẫu/ Tên phép thử

Phương pháp thử

 

Tôm thương phẩm, tôm bố mẹ, tôm postlave, nước ao nuôi trồng thủy sản

 

1.       

Phát hiện virus gây bệnh Còi (MBV)

Realtime PCR

2.       

Phát hiện virus gây bệnh Đốm trắng (WSSV)

3.       

Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV)

4.       

Phát hiện virus gây hội chứng Taura (TSV)

5.       

Phát hiện virus gây bệnh Hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV)

6.       

Phát hiện virus gây bệnh Khối gan tụy (HPV)

7.       

Phát hiện virus gây bệnh hoại tử gan tụy/Bệnh tôm chết sớm (AHPND/EMS)

8.       

Phát hiện virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV)

9.       

Phát hiện vi khuẩn gậy bệnh hoại tử gan tụy (NHP)

10.   

Ký sinh trùng

11.   

Phát hiện Vibrio parahaemolyticus

12.   

Bệnh Còi

Realtime PCR

Phương pháp soi tươi

(0 Votes)

Administrator